Loading...

รับสมัครนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา และโครงการ ISEP ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) รอบ 2

 

องวิเทศสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา
และโครงการ ISEP ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) รอบ 2


ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม tatthana.s@oia.tu.ac.th

http://oia.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=296ลงประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

 

รับสมัครนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2563
ปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม tatthana.s@oia.tu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม