Loading...

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

รายละเอียดประกาศ

สมัครได้ตาม link นี้
1.ทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 (ทุนเท่าเทียม)
https://forms.gle/xuuJV5sngVnJ6SYK8

2.ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

 

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต วช. รุ่นที่ 1/2564

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต วช. รุ่นที่ 1/2564
ผู้สนใจเลือกสมัครได้ทั้งในรูปแบบกลุ่ม (2-3 คน) หรือแบบบุคคล โดยเลือกสมัครใน 4 ประเด็นวิจัยดังนี้
1. ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในยุคสมัยของความพลิกผัน
2. ภูมิทัศน์ ภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศ: นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแอนโทรโพซีน
3. ของเก่าที่ต้องเล่าใหม่ การท้าทายพรอมแดนทางทฤษฎีของศาสตร์และศิลป์
4. ความรู้คืออำนาจ-มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนา การสร้างความยั่งยืนจากฐานรากผ่านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และศิลปะ
คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์และได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร กรอกข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลด กรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารในระบบ NRIIS)
1. เอกสาร MA1 (ข้อมูลส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา)
2. เอกสาร MA2 (ข้อมูลส่วนของนักศึกษา)
3. สำเนาหนังสืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากต้นสังกัด พร้อมรับรองสำเนาให้เรียบร้อย
4. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ ความยาว 20-25 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม (ไม่ระบุชื่อผู้สมัครและสังกัดลงในไฟล์เค้าโครงวิทยานิพนธ์)
5. แนวทางการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เข้ากับประเด็นวิจัย ความยาว 4-7 หน้า (ไม่ระบุชื่อผู้สมัครและสังกัดลงในไฟล์แนวทางการสังเคราะห์)
6. จดหมายรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Letter of Recommendation)
หมายเหตุ: ส่งเฉพาะเอกสารรายการที่ 4 และ 5 (Hard copy) กลุ่มละ 1 ชุด ให้สำนักประสานงานทางไปรษณีย์ (ด้วยบริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้น) ตามที่อยู่
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วงเล็บมุมซองว่า 'เอกสารสมัครทุนมหาบัณฑิต วช.' และวันสุดท้ายของการส่งเอกสารที่มีการประทับตราไปรษณีย์คือ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครทุน
หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่อีเมล์ nrct_maggrad@nrct.go.th หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098-3352409 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์

https://www.facebook.com/838538446192116/posts/3643989255647007/

 

The Scholarship Program 2021 (France)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ Chevening Scholarships 2021/2022 เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็น leaders, influencers, และ decision-makers พร้อมนี้ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและสังคม ซึ่งจุดเด่นของทุนนี้นอกจากเป็นทุนเต็มจำนวนแล้ว ยังเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดให้กลับมาทำงานใช้ทุน

- จบการศึกษาในทุกสาขาสมัครได้ แต่ต้องเรียนในสาขาที่กำหนดดัง นี้ conflict issues; trafficking; migration; climate change; energy; trade and investment; economic governance; democracy; governance; and human rights
-ผู้ได้รับทุนจะได้รับ ค่าเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ยกเว้นค่าลงทะเบียนและวีซ่า เป็นต้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 พฤศจิกายน นี้
รายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.chevening.org/scholarship/thailand/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ suparaporn.kaewharn@fcdo.gov.uk

ข่าวทุนการศึกษาจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

ทุนการศึกษาจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

1)ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ในโครง The East-West Center Graduate Degree Fellowship (GDF) มหาวิทยาลัย University of Hawaii Mānoa ในฮาวาย สหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม สังคม
ทุนการศึกษาจะครอบคลุม tuition and fees, books, housing in an East-West Center dormitory, health insurance, stipend เป็นต้น

สมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastwestcenter.org/education/ewc-graduate-degree-fellowship
สอบถามเพิ่มเติม scholarships@eastwestcenter.org

2)ทุนการศึกษา ADB-JSP scholarship เพื่อเรียนในระดับปริญญาโท โดยเรียนที่ University of Hawaii Mānoa ฮาวาย สหรัฐอเมริกา รวมถึงต้องเข้าร่วม educational program and Leadership Certificate course ที่ The East-West Center ด้วย ผู้ได้รับทุนจะได้รับ tuition and fees, housing, health insurance, stipend เป็นต้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียดการสมัคร https://www.eastwestcenter.org/education/asian-devel

The Research Grants Council of Hong Kong เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Hong Kong PhD Fellowship Scheme

The Research Grants Council of Hong Kong เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Hong Kong PhD Fellowship Scheme
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (3 ปี) เรียนและทำงานวิจัยร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยในฮ่องกง ด้าน
- Sciences, Medicine, Engineering and Technology
- Humanities, Social Sciences and Business Studies

ผู้ได้รับทุนจะได้รับ ค่าใช้จ่ายรายเดือน HK$26,600 (approx. US$3,400) และ  conference and research-related travel allowance of HK$13,300 (approx. US$1,700) ต่อปี

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 ธันวาคม 2563 นี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rgc.edu.hk/hkphd
สอบถามเพิ่มเติม  HKPF@ugc.edu.hk

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (the ASEAN Youth Speech Contest)

C asean เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน (the ASEAN Youth Speech Contest) หัวข้อ “Sufficiency for Sustainability” เพื่อชิงรางวัลสูงสุดถึง 5,000 บาท โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX 2020) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ


ผู้สนใจสามารถสมัครโดยการส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที ภายในวันที่ 15 กันยายน เวลา 22.00 น.
รายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandsustainability.com/tsx/
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ askme@c-asean.org

 

 

ลงประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจสมัครเข้าเรียน short program แบบออนไลน์ ด้านวัฒนธรรม International Cultural Program (ICP)

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจสมัครเข้าเรียน short program แบบออนไลน์  ด้านวัฒนธรรม International Cultural Program (ICP) ในหัวข้อ “Maritime Culture in Indonesia: Marine Resilience and Historical Perspective” โดย Universitas Hasanuddin (UNHAS) อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5 -12 ตุลาคม 2563  นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ความเป็นมาและการใช้ชีวิตด้านการประมงทางทะเล ของชาว Sulawesi อินโดนีเซีย
ผู้ชนะจากการเข้าร่วมที่ทำกิจกรรมดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อเดินทางเข้าร่วม UNHAS ICP 2021 ณ Makassar, South Sulawesi, Indonesia ในปี 2021

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กันยายน นี้ โดยสมัครได้ที่  http://bit.ly/unhasicp2020
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  internationaloffice@unhas.ac.id (Contact Persons: Karmila Mokoginta and Kumara Tungga Dewa)

รายละเอียด


ลงประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศสมัครรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563ให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์

รายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานประกอบการสมัครขอทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา

คำชี้แจง

คำรับรองคุณสมบัติขอรับทุนการศึกษา


สมัครออนไลน์เท่านั้น 
http://www.relations.tu.ac.th

 

หมายเหตุ   

- ก่อนกรอกใบสมัครให้เปิดลิ้งค์ผ่าน web browser ที่เป็น  google chome, firefox, internet explorer

- เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้ว “อย่าลืม PRINT ใบสมัครพร้อม SAVE FILE เก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนกด "ตกลง” เนื่องจากใบสมัครไม่สามารถ PRINT ย้อนหลังได้"

-การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อระบบแสดงข้อความว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” เท่านั้นลงประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

 

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ประจำปี 2563


มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ประจำปี 2563

เปิดรับเอกสารใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 4 กันยายน 2563

นักศึกษาท่าพระจันทร์ : ส่งที่คุณภาวิณี  วิทยาลัยสหวิทยาการ ชั้น 5
นักศึกษาศูนย์ลำปาง : ส่งที่สำนักงานหลักสูตร


และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่าน
Facebook : มูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์

หลักเกณฑ์และใบสมัคร : https://bit.ly/3fAPzyt

ลงประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

Stanford University, USA กำหนดจัด Knight-Hennessy Scholars Online Information Session สำหรับนักศึกษาStanford University, USA กำหนดจัด Knight-Hennessy Scholars Online Information Session สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่สนใจเรียนระดับ graduate studies พร้อมข้อมูลการสมัครทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อที่ Stanford
ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 11.00 -12.00 น. (เวลาประเทศไทย)
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
ช่องทางการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ maritza1@stanford.edu (Maritza Rae M. Santiago, Outreach Program Manager)


ลงประกาศวันที่  10 สิงหาคม  2563


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เปิดรับสมัครอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อชิงทุนทำวิจัยหรือสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

เปิดรับสมัครอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อชิงทุนทำวิจัยหรือสอนในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา 3 - 6 เดือน จำนวน 2 โครงการ  ดังนี้

- Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) สำหรับอาจารย์เพื่อสอนและทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยในหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021tvs/
- Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 -12 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021jrs/

หมดเขตรับสมัคร 9 ตุลาคม 2563 นี้ (เวลา 13.00 น.)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2850581-2 ต่อ 107 (วันเวลาราชการ)
หรือ อีเมล tusef@fulbrightthai.org (คุณสายทิพย์ วอทอง)


ลงประกาศวันที่  3 สิงหาคม  2563

Summer School Spanish, Universidad Industrial de Santander, Colombia

Summer School Spanish, Universidad Industrial de Santander, Colombia
เปิดรับสมัครนักศึกษาและผู้สนใจเข้าเรียนภาษาสเปนออนไลน์ แบบ non-degree (สำหรับ beginners, intermediate and advanced learners) ระยะเวลา 2 อาทิตย์  ค่าสมัคร USD 100 (ฟรีค่าสมัครสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา)

นักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาเจ้าของภาษา

ได้รับใบประกาศนียบัตร รวมถึงการสอบแบบ e-languages and oral exam
Module 1 August 3rd  to 15th 2020  (สมัครได้จนถึง 26 กรกฎาคม นี้)
Module 2. August 17th to 29th 2020 (สมัครได้จนถึง 10 สิงหาคม นี้)

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Mq2EpfbcUEGktX-v-SSKpoVK-X3EmypNqfwCzpzfjbtUMTZUOFY5STQ3MFRHQ0tGS08yVktUSEhLNi4u
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vacadem.uis.edu.co/eisi/grupo/summerschooluis/#views/gm48/cursos/ciencias_humanas


ลงประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

Kochi University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนในโปรแกรม Special Scholarship Program

Kochi University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนในโปรแกรม Special Scholarship Program ระยะเวลา 3 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และ Master’s Degree program สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อเข้าเรียนหลักสูตร April 2021 และ October 2021
Special Scholarship Program จะได้รับ
-การยกเว้น students fees
-ค่าสนับสนุน research project work เดือนละ 150,000 yen
-ค่าสนับสนุนค่าครองชีพ เดือนละ 150,000 yen
Master’s degree Program (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา) จะได้รับ
-สนับสนุนค่าครองชีพ ประมาณเดือนละ 100,000 yen

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/ssp_aft19oct/
หรือตาม QR code
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ international@ml.kochi-tech.ac.jp (Prof. Li Chaoyang)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 กันยายน 2563 นี้


ลงประกาศวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม


ลงประกาศวันที่ 8 กรกฎาคม 2563