Loading...

(12/11/2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

(12/11/2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

(25/10/2564) ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) (ป.ตรี ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) (ป.ตรี ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564

คลิก!! เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

การรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) รอบที่ 2

การรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) รอบที่ 2

ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ในรอบแรก เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/xuuJV5sngVnJ6SYK8 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 23.59 น. 

 

 

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม)

📣📣❤ ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) โดยขอความร่วมมือให้นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลในรอบที่ผ่านมา ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับทุนฯ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

1.ทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (ทุนเท่าเทียม)

https://forms.gle/xuuJV5sngVnJ6SYK8

 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564

❤❤ ขอให้นักศึกษาโปรดใช้บัญชีของ Google ในการเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่ออัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

 

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

คลิก!!ดาวน์โหลดใบสมัครทุนทั่วไป 2563

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน นมธ.) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน นมธ.) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิก!! ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

📣📣📣 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน นมธ.) ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣📣 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน นมธ.) ประจำปีการศึกษา 2563