Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่องทางการติดต่อ วิทยาลัยสหวิทยาการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

HKU Summer Institute (HKUSI), University of Hong Kong เปิดรับสมัคร online summer programs
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุนช่วยเหลือ รอบที่ 1 (ท่าพระจันทร์) ทุนละ 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 19 (รอบที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยระยะสั้นเกี่ยวกับวิชาจีนวิทยา (sinology)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม

สำหรับบุคลากร