Loading...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 33) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2564  
-  วิทยาลัยสหวิทยาการ  ปิดทำการ ณ สำนักงานชั่วคราว และปฎิบัติงานที่บ้าน
   โดยท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้ Click


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

.

22 ปี สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและประชาชนในวาระที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ 22 ปี เรายังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานรับใช้สังคมและประชาชน สืบสานปณิธานธรรมศาสตร์รับใช้ประชาชนอย่างยั่งยืน..แม้ การก้าวสู่ 22 ปี จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแวดล้อมไม่ว่าจะวิกฤตการณ์โรคระบาด โควิด-19 ความขัดแย้งด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัว แต่ในมุมกลับกันองค์ความรู้สหวิทยาการล้วนถูกนำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน หรือปัจเจกชน ให้สามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้ จึงกล่าวได้ว่า “22 ปี สหวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อชาติและประชาชน” โดยแท้จริง
ในฐานะที่ดิฉัน เข้ามารับตำแหน่ง คณบดีฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้จะมีหลายเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จึงทำให้วิทยาลัยสหวิทยาการที่เรารัก ก้าวพ้นปัญหา และพัฒนาสู่ความเป็นรากฐานด้านสหวิทยาการของประเทศที่ก้าวสู่สากล พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนธรรมศาสตร์ที่มีจิตใจเสียสละเพื่อชาติ และเคียงข้างประชาชนตลอดไป นี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินกำหนดการ TCAS'65 รอบ Portfolio หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดสวัสดิการประกันภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ LGBT & SEX
รายละเอียดเพิ่มเติม
(่ขยายเวลา) เปิดรับสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กรรมการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศขยายเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับ อ.พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพงานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ติดเชื้อ Covid-19 หรืออยู่อาศัยในครอบครัว ที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยติดเชื้อ Covid-19 สามารถติดต่อวิทยาลัยสหวิทยาการด่วน รายละเอียดการติดต่อตามภาพนี้เลยครับ

นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ติดเชื้อ Covid-19 หรืออยู่อาศัยในครอบครัว ที่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยติดเชื้อ Covid-19 สามารถติดต่อวิทยาลัยสหวิทยาการด่วน รายละเอียดการติดต่อตามภาพนี้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา / นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ข่าวทุนสำหรับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวนักศึกษาแลกเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติของนักศึกษาชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาในภาคเรียน 1/2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
📣 ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) รอบที่ 2

การรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ (ทุนเท่าเทียม) รอบที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนวิจัย
ดูเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
ดูเพิ่มเติม
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง
ดูเพิ่มเติม
วารสารสหวิทยาการ
ดูเพิ่มเติม