อาจารย์ชาวต่างประเทศ

 


 
 Miss  Cai   Fang  (菜 芳)                     อาจารย์ภาษาจีน
 
   

Miss Anna Klara Shimsha
อาจารย์ภาษาอังกฤษ

 

 

 

Mr. Jesper  Kulvmann
อาจารย์ชาวต่างประเทศ