อาจารย์ชาวต่างประเทศ

 


 
 Miss  Cai   Fang  (菜 芳)                     อาจารย์ภาษาจีน
 
   
Miss Anna Klara Shimsha
อาจารย์ภาษาอังกฤษ