ขอเชิญร่วมงาน PPE Open House โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ห้อง LA 107 – LA 108 คณะศิลปศาสตร