ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th เท่านั้น (แบบฟอร์มใหม่) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ห้องวิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3106 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th เท่านั้น (แบบฟอร์มใหม่) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ห้องวิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3106 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น