ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Spring Program 2017 พร้อมรับทุนสนับสนุน ณ ประเทศญี่ปุ่น