รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2562