รับนักศึกษาเข้าร่วม International College of Innovation Global Governance Summer School (ICI G2S2) ณ National Chengchi University (NCCU)

National Chengchi University (NCCU)
เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วม International College of Innovation Global Governance Summer School (ICI G2S2)
ณ National Chengchi University (NCCU) ประเทศไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562

 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ici.nccu.edu.tw
หรือสอบถามรายละเอียดที่อีเมลล์ ici@nccu.edu.tw
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม