Summer Program 2019 ณ HIROSAKI UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

 
HIROSAKI UNIVERSITY
เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วม Summer Program 2019
ณ HIROSAKI UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 10 – 24 มิถุนายน 2562
 

 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page6/
หรือสอบถามรายละเอียดที่อีเมลล์ d-iec@hirosaki-u.ac.jp
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม