ทุนการศึกษาระยะสั้น โครงการ Nagaoka Summer School for Young Engineer (NASSYE)

Nagaoka University of Technology (NUT) ประเทศญี่ปุ่น
มอบทุนการศึกษาระยะสั้นแก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม
โครงการ Nagaoka Summer School for Young Engineer (NASSYE)
จำนวน 20 ทุน เพื่อศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่สนใจ พร้อมกับศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562
สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบท้าย
หรือที่เว็บไซต์: http://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/nassye.html

 

ดาวน์โหลดเอกสาร