ภาพกิจกรรม

MoA signing ceremony  ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการกับ School of Public and Global Affairs, NIU

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมพิธีลงนาม MoA signing ceremony ระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการกับ School of Public and Global Affairs, NIU ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นตัวแทน รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพพิธีลงนามระหว่าง Northern Illinois University, USA และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Northern Illinois University นำโดย Dr.Lisa Freeman อธิการบดี และ Dr.Jerry Blazey รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนาม MoU เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ทั้งนี้ในวันที่ 16 กรกฎาคม นี้ รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการจะได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในรายละเอียดระหว่างวิทยาลัยสหวิทยาการและ College of Liberal Arts and Sciences ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน และการวิจัยร่วม

 ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในโอกาสวันสถาปนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เลขานุการวิทยาลัยสหวิทยาการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาของทั้งสองคณะ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฎิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฎิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ" ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

ภาพการศึกษาดูงาน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัยสหวิทยาการ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27- 30 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ Nagoya TV และ มหาวิทยาลัยชูเกียว (Chukyo University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดไอจิ นอกจากนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ยังศึกษาดูงาน “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ชุมชนโอหงิมาจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก และวัดนิตไตจิ ( nittaiji temple )” เพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย และ ญี่ปุ่น การศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความประทับใจจากการให้การต้อนรับจากเจ้าภาพในที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดีแล้ว ความรู้ต่างๆ ที่ได้จะเป็นแนวทางสำคัญต่อการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตของวิทยาลัยสหวิทยาการต่อไป

งานเสวนา “เปิดบ้าน WGSSP ตอน คุยกันแบบเควียร์ๆ” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน OPEN HOUSE "เปิดบ้าน WGSSP" เสวนา "คุยกันแบบเควียร์ๆ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม อาจารย์ภาวิน มาลัยวงศ์ อาทิตยา อาษา และนิราวุฒิ สกุลแก้ว ร่วมเป็นวิทยากร ฐิติพงษ์ ด้วงคง ดำเนินรายการ รุ่นพี่ขอคุย การนำเสนอบทความ "ความเป็นชายแบบอำนาจนำในสังคมไทย" โดย ศิวรัฐ หาญพาณิช รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นน้องคุยด้วย การนำเสนอบทความ "เพศวิถีในเสียงดนตรี" โดย กุลธีร์ บรรจุแก้ว "BNK48 vs BDSM: อำนาจพลวัตของวัฒนธรรมไอดอล" โดย ณัฐฐฐิติ คำมูล “ติ่งเกาหลี ผู้หญิง “ไม่ดี” ในสังคมไทย?” โดย ณัชชา สิงพลอนันตชัย "Kantai Collection ประวัติศาสตร์รื้อสร้างบนเรือ(น) ร่างสตรี" โดย ไพริน เทพประยูร "ฮีโร่หญิงแบบ Coppelion" โดย อรนัดดา จันทร์เจริญฤทธิ์ "เล่าเรื่องผ่านเรื่องเล่าของการทำแท้ง" โดย ภัสร์รพีการ ณ ถลาง ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. โกสุม โอมพรนุวัฒน์ พิมชยาภา พหลโยธิน พิธีกรตลอดรายการ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพบปะ หารือเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รศ. ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพบปะ หารือเพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยสหวิทยาการ โดยมี อ.ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ

รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนทางสหวิทยาการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ท่าพระจันทร์

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Chukyo University เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Chukyo University เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์เกียรติยศ เเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในบริการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารในการบริการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากคุณจิตติมา รักนาค นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะเเนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม

เสวนาพิเศษ “นินทาผู้ชาย” ในโอกาส วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562

อ.ดร.ณัฐพล เเสงอรุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เปิดกิจกรรมเสวนาพิเศษ“นินทาผู้ชาย” ในโอกาส วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2562 จัดโดยกลุ่มกิจกรรมสตรีนิยมด้านการละคอนและภาพยนตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.โดยมีคุณจริณญา ศักดิ์ศิริ พิธีกร-นักประชาสัมพันธ์ และอดีตกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และรองคณบดีฝ่ายสารนิเทศและกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปกครอง บุญ-หลง ประธานกลุ่มสตรี@ธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.เวลา 14.00 – 15.30 น. ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ท่าพระจันทร์