ภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์