พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารของวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณบดี อดีตคณบดี แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ ศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา