วันครบรอบ 18 ปีเเห่งการสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์