พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอเเสดงความยินดีกับ บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน