วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดทำพิธียกเสาเอก ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมภริยา มาเป็นประธานในพิธี รวมถึง ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้เกียรติร่วมงานพิธีฯ