ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะภาคตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

โครงการสานสัมพันธ์ PPE-VNU สู่ความเป็นนานาชาติ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะภาคตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประกอบหุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์