เปิดศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (ศสช.) ศูนย์ที่ 3 ณ ชุมชนสามัคคีพัฒนา เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ