โครงการสัมมนาวิชาการ “วิจัยสหวิทยาการ”

โครงการศึกษาปริญญาเอกสหวิทยาการ จัดงานสัมมนาวิชาการ “วิจัยสหวิทยาการ” เพื่อนำเสนองานวิจัยของโครงการที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยเเห่งชาติ ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยสหวิทยาการ 702 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์