ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ “เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 (?)”

ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 222 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 3502 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาญจนฤกษ์

ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน

12 ตุลาคม 2561 09.00-17.00 น. ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรม “คณบดีพบนักศึกษา”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาการจัดการท่องเที่ยว

ประกาศ!! ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ)

ประกาศ!! ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ทุน

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เปิดเวทีโครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้านำเข้าและส่งออกฯ

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน “เปิดเวทีโครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพสินค้านำเข้าและส่งออกตลอดจนสิ่งจูงใจเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในการพัฒนาศูนย์กลางเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมทางบก ตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก”