ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (PPE ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ College  of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน

กับ College of Social Sciences, National Cheng Kung University ไต้หวัน มหาวิทยาลัยลำดับที่ 234 ตาม QS World Ranking เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

แนะนำอาจารย์ใหม่

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อาจารย์วรรณวนัช อรุณฤกษ์

แนะนำอาจารย์ใหม่

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อาจารย์ศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการเข้าร่วมพิธีวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Taiwan’s New Southbound Policy and Educational Opportunities for Thailand”

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 15 ปี และวันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ ครบรอบ 15 ปี และวันสถาปนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ครบรอบ 19 ปี

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์

ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร SI ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ สมัครผ่าน www.reg.tu.ac.th รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2561

คณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier

ซึ่งให้เกียรติมาเยือนวิทยาลัยฯ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561