ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์

ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสหวิทยาการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร SI ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ สมัครผ่าน www.reg.tu.ac.th รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2561

คณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยสหวิทยาการร่วมแสดงความยินดี

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier

ซึ่งให้เกียรติมาเยือนวิทยาลัยฯ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

รายละเอียด กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

สถานที่ จุดนัดพบ และจุดตรวจรายชื่อ เนื่องในวันซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน

ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2556

ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ดุษฎีบัณฑิตของวิทยาลัยสหวิทยาการ (ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับดี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี 2557