ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรงเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรงเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

เวทีวิชาการสตรีนิยม 3: เควียร์ ความเป็นแม่ แอนิเมะ สาว Y พริตตี้ จดหมายเหตุ และ  ‘เรื่องเล่า’ ประดามี สไตล์สตรีนิยม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กฏาคม 2560 9.00-16.00 น ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรง)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ "อักษราภิวัตน์"

หัวข้อ "วรรณวิถี วรรณคดีเปรียบเทียบ: ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

รายชื่อผู้ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรงและ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรงและ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)  ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรง)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ประจำปีการศึกษา 2560 (คัดเลือกตรง)

ประกาศปฏิทินนักศึกษาใหม่ PPE ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศปฏิทินนักศึกษาใหม่ PPE ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาคนิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ท่าน

เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการเสนอโครงงานบริการชุมชน วิชา สต.638 ประจำภาค 2/2559

"เสียงของลูก" วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2560

ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาร่วมเสนอชื่อคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปี 2559