ขอเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนรายวิชา สต.638 VOICES OF LGBT "อ่านยูริ กับ คิลิน" - เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย