ประกาศรับสมัครนักศึกษา (PPE ศูนย์ลำปาง) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ เรื่อง “แรงงาน สิทธิ ความเป็นคน และปัญหาการค้ามนุษย์”