ประกาศ มธ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชา PPE ลำปาง (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562