การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562

วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการจัดประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยมีผู้บริหารบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


คลิ๊กชมภาพการประชุม