ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เปิดบ้าน WGSSP ตอน คุยกันแบบเควียร์ๆ” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์