ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิอากอนชู ประจำปีการศึกษา 2562