ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna : ออกจากศูนย์อำนาจล้านนา
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ชั้น 5 ห้อง 3502 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  
ร่วมจัดงานโดย 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง และหน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ม.แม่ฟ้าหลวง 
 
!!เข้าฟังการบรรยายได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
 
โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ตาม Link ที่แนบมานี้
https://drive.google.com/open?id=1Q25qif4epfSCn0H28wSw0tcDmaQhIzagy1HWh0pISX0