ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชิตวร วราศิริพงศ์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2561