ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน