วิทยาลัยสหวิทยาการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พานไหว้ครูประเภทสวยงาม


ในโอกาสพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม