รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาคัดเลือกเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 15,000 บาท นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th เท่านั้น (แบบฟอร์มใหม่) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ที่ห้องวิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3106 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  

(คลิก ดาวโหลดประกาศและใบสมัคร)