วิทยาลัยสหวิทยาการขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์