ประกาศ!! ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ)

 

ประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา (ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ทุน (20,000 บาท) สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการที่วิทยาลัยสหวิทยาการ   ห้อง 3106 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ci.tu.ac.th/  รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

คลิก!! ดาวโหลดประกาศ