ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์