คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการเข้าร่วมพิธีวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ซึ่งจัดขึ้นในวันคล้ายวันเกิด 11 พฤษภาคม
ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เพื่อร่วมรำลึกคุณูปการในฐานะบุคคลสำคัญของคณะราษฎรที่ร่วมอภิวัฒน์สยาม
24 มิถุนายน 2475 และผู้ประศาสน์การที่ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์