ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Taiwan’s New Southbound Policy and Educational Opportunities for Thailand”

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอทุนศึกษาต่อหรือทุนวิจัย
เข้าร่วมฟังการบรรยายและรับประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน

---------------------------------------------------------------
-------------------------------------
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Taiwan’s New Southbound Policy and Educational Opportunities for Thailand”
โดย Professor Tung Chen-yuan ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยสหวิทยาการจะทำประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยมีเงื่อนไขว่า
  (1) ผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนผ่าน QR code ในโปสเตอร์ที่แนบมานี้ภายในเวลาเที่ยงวัน (12.00 น.)
ของวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 และ
  (2) เมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว จะต้องมาลงชื่อหน้างานเพื่อเข้าร่วมงานในวันจริง คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ทั้งนี้วิทยาลัยจะดำเนินการออกประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขครบทั้ง 2 ข้อ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561