ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร SI ปีการศึกษา 2561

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (หลักสูตรSI) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ สมัครผ่าน www.reg.tu.ac.th รับสมัครวันที่ 15-31 มกราคม 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดาวโหลดประกาศรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควต้าพื้นที่