รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ 

ผู้สมัครส่งเอกสาร (แทนการสอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 61

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ก.ค.61

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ก.ค. 61

วันประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 27 ก.ค. 61

ดาวน์โหลดแผ่นพับรายละเอียดหลักสูตร 

 

ติดตามข่าวสารหลักสูตร https://www.facebook.com/PhDin-Integrated-Science-Thammasat-University

 

สมัครผ่านระบบ Internet : กรอกใบสมัคร