ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาโครงการกิจกรรม T-Talk เรื่อง “เด็กรุ่นใหม่ ไม่กลั่นแกล้งล้อเลียน เรียนรู้ความหลากหลาย เข้าใจความเท่าเทียม”