วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ ให้การต้อนรับ Professor Kurt M. Thurmaier
Professor and Chair จาก Department of Public Administration, Northern Illinois University  (NIU)
 ซึ่งให้เกียรติมาเยือนวิทยาลัยฯ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา