ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดอาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ (ฝั่งทางออกประตูด้านสนามหลวง) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์