ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง