เวทีวิชาการสตรีนิยม 3: เควียร์ ความเป็นแม่ แอนิเมะ สาว Y พริตตี้ จดหมายเหตุ และ ‘เรื่องเล่า’ ประดามี สไตล์สตรีนิยม

ขอเชิญร่วมเวทีวิชาการสตรีนิยม 3: เควียร์ 
ความเป็นแม่ แอนิเมะ สาว 
พริตตี้ จดหมายเหตุ และ  ‘เรื่องเล่า ประดามี สไตล์สตรีนิยม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กฏาคม 2560   9.00-16.00 
ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 
ตึกเอนกประสงค์ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์