(หมดเขตรับสมัคร) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (กรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์)  http://ppe-admissions.azurewebsites.net/

 

าวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

 

ติดตามข่าวสารหลักสูตร  www.ci.tu.ac.th และ https://www.facebook.com/ppeattu/