ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา

 

**** ขยายเวลารับสมัคร ***

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันนี้ -17 กรกฎาคม 60

สมัครผ่านระบบ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp

 

 

กำหนดการ 

ผู้สมัครส่งเอกสาร (แทนการสอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 17 ก.ค. 60

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 ก.ค.60

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 ก.ค. 60

วันประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 4 ส.ค. 60

สมัครผ่านระบบ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/apphome.asp  
 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติผู้สมัคร

 

ติดตามข่าวสารหลักสูตร http://facebook.com/wgssp