ข่าวทุนการศึกษา

จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th เท่านั้น (แบบฟอร์มใหม่) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ห้องวิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3106 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท นักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ci.tu.ac.th เท่านั้น (แบบฟอร์มใหม่) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ห้องวิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3106 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น

ดูทั้งหมด >

วารสารสหวิทยาการ

แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูทั้งหมด >